Moduler

Liv i praksis er en række kursusmoduler med fokus på at leve det gode liv og om at overkomme smerten og usikkerheden undervejs. Forløbet kan bruges til at forebygge og helbrede ubalancer, som f.eks. stress og udbrændthed/depression. Modulernes primære formål er at give deltagerne tid til og mulighed for, at forholde sig til og få indsigt i sin egen livssituation.

Alle moduler kan tages enkeltvis eller som et samlet forløb, afhængig af, hvor dybt du vil gå i din forståelse af livet og dig selv. Alle moduler kan bruges til at fokusere på arbejdslivet, privatlivet eller den samlede pakke. Ud over de programsatte forløb er det muligt at købe et modul eller hele pakken til en medarbejdergruppe eller virksomhed.

Sevicetjek på livet
Modulet er en dybdegående undersøgelse af, hvordan du lever dit liv på en række områder. Om det fører til realisering af det du værdsætter ved livet. Modulet kan bruges til at afdække hvilke ubalancer i livet (arbejdsmæssigt og privat), du med fordel kan gøre noget ved.

Stress og udbrændthed
Modulet er for dig, der kan mærke, at du er presset eller for træt til at være ordentligt til stede i dit liv. Du kan også deltage hvis du er eller har været sygemeldt med depression eller stress.

Mestringsstrategier
Mestringsstrategier handler om, hvordan du mestrer livet. Det vil sige hvordan du mestrer tvivl, usikkerhed, lidelse og angst i forskellige livssituationer samt hvordan du mestrer, at omsætte dit fulde potentiale som menneske.

Motivation til forandring
Dette modul har fokus på, hvor og hvordan du finder energien til at skabe ændringer eller forandringer i dit liv. Det handler også om at få indsigt i kilden til dine intentioner og hensigter med det, du gør i dit liv.

At tage vare på sig selv
Modulet handler om, hvordan du kan tage vare på dig selv, dine behov og grænser. Det handler om, hvordan du begår dig i nuet i en tid, hvor der er store krav til og pres på de fleste. Det handler også om, hvordan du tager vare på dig selv i den totale livssituation, du befinder dig i. Om at få skabt et grundlæggende fundament, som er bæredygtigt i forhold til din omsorg for dig selv.

Yderligere information hos psykolog Robert Frank  mail: robert@bevidsthedsenergi.dk

Pris pr modul:

3000,- incl moms og fuld forplejning pr person. Du medbringer selv sengelinned eller kan leje for 100,- Kurset finder sted på Marielund Landlogi: www.landlogi.dk

Bestilling af forløb eller enkeltstående moduler pr mail: robert@bevidsthedsenergi.dk

På alle moduler vil der være stilletid til fordybelse og refleksion. Der vil blive serveret mad som medvirker til at stabilt energiniveau og der vil være tid til at gøre lidt for dit almene velbefindende (massage og udespa). På modulerne vil der være små oplæg om emnerne og forskellige øvelser så der er mulighed for at undersøge og træne. Det præcise program fastlægges sammen med deltagerne på hvert enkelt modul. Det vil være muligt at dele personlige erfaringer og spørgsmål mellem deltagerne.

Comments are closed