Generelt

Liv i praksis er betegnelsen for en række kursusmoduler der alle bringer det praktiske liv i spil for deltagerne. Hvert modul samler sig om et område af livet, som er afgørende for, hvordan dit liv udfolder sig i praksis. Modulerne kan tages enkeltvis, hvis du har opdaget at netop denne tilgang er det, du har brug for. Modulerne kan også tages samlet, hvis du gerne vil fordybe dig i din livspraksis og skabe mere indsigt og erkendelse omkring, hvordan du lever dit liv. Liv i praksis kan således bruges til din egen udvikling.

Liv i praksis kan også bruges, hvis du arbejder med andre menneskers liv. Dine egne indsigter og den generelle viden om emnerne, som modulerne indeholder, kan blive et solidt ståsted i forhold til at forstå andres situation og arbejde i relationer med de individuelle livsforhold, som hvert enkelt menneske har.

Liv i praksis er en mulighed for at forebygge eller rette op på ubalancer i din livsudfoldelse. Det vil sige, at du kan deltage, hvis du ønsker at bruge dit liv bevidst og udnytte dit livs muligheder. Du kan også deltage, hvis du er blevet stresset eller har depressive tendenser og ønsker at finde tilbage til en mere berigende livsform igen.

Hvis du er leder, kan du tilbyde liv i praksis til medarbejdere, som af en eller anden grund er belastede af deres livs- eller arbejdssituation.

Et billede på Liv i praksis modulerne er værkstedet. Et livsværksted, hvor du kan skabe og reparere dit liv.

Comments are closed