At klare sig i livet er en personlig sag

Ingen andre kan leve livet for dig

Du må derfor bygge på dine egne evner og kompetencer.

Hvor meget tid bruger du på det som betyder mest for dig?

Liv i praksisLiv i praksis handler om at styrke bæredygtigheden i dit liv og om at sikre de ”økologiske” balancer.
Liv i praksis handler om at overvinde tvivl og usikkerhed og derved kunne omsætte dit indre potentiale i højere grad i det liv du lever.
Liv i praksis er indsigter og erkendelse om livet som det leves i praksis.
Liv i praksis er metoder til – på enkel og systematisk måde – at skabe forandring i hverdagens vaner.
Liv i praksis er at bruge dit liv til det som betyder noget for dig.
Liv i praksis er at fokusere på og øve dig i det som er værdifuldt for dig.

Motiver til at vælge et Liv i Praksis modul:

- Du ønsker at få nye vinkler eller perspektiver på dit liv
- Du søger en dybere mening med livet
- Du er kommet ud af balance i dit liv og har brug for at genvinde balancen
- Du arbejder med at hjælpe andre mennesker i deres liv og ønsker at forbedre dine kompetencer
- Du er stresset eller udbrændt og har brug for at genfinde energien